Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σεμιναρίων πάνω στην εκπαίδευση του

εμψυχωτή - δάσκαλου, μέσα από την εμπειρία και την γνώση των

καταξιωμένων και καταρτισμένων συνεργατών.   Δεν προαπαιτείται

καμία βασική γνώση, παρά μόνο διάθεση για να μπεις στον φανταστικό

κόσμο του εμψυχωτή. Μέσα από τις συναντήσεις μας θα καλυφθεί τόσο

το θεωρητικό κομμάτι όσο και το πρακτικό κομμάτι της εμψύχωσης.

G.T.B. + A.M.S.

Θεσσαλονίκη

 

Start date

4 Απριλίου 2020

Ενσωματόνωντας τους γονείς στο σχολικό πρόραμμα μέσα από το παιχνίδι.

Αθήνα

Start date

9 Μαίου 2020

Ενσωματόνωντας τους γονείς στο σχολικό πρόραμμα μέσα από το παιχνίδι.

Θεσσαλονίκη

Start date

16 Μαίου 2020

C.G.T.B.

Λονδίνο

Start date

9 - 10 Μαίου 2020

C.G.T.B.

Ετήσιο Πρόγραμμα

Θεσσαλονίκη

Start date

17- 18 Οκτωβρίου 2020

C.G.T.B.

Ετήσιο Πρόγραμμα

Αθήνα

Start date

31 Οκτωβρίου - 1 Νοεμβρίου 2020 

A.M.S.

Θεσσαλονίκη

Start date

Δεκέμβριος 2020

A.M.S.

Αθήνα

Start date

Δεκέμβριος 2020

Τι είναι ο Εμψυχωτής?

 

Αν ενδιαφέρεστε να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητες μας. Μπορείτε να πατήσετε στο ακολουθήστε μας και να συμπληρώσετε την φόρμα.
Μία εικονογραφημένη σειρά από διάφορα παιχνίδια για Μικρούς και Μεγάλους, από την σχολή εμψυχωτών
βασισμένη στο βιβλίο του Τηλέμαχου Καλμπουρτζή
παιχνίδια για Μικρούς και Μεγάλους.
Trusted by

 

1/1