Δύο καινούργια προγράμματα εκπαίδευσης για σχολικές μονάδες.  

 

Όταν οι άνθρωποι καταφέρνουν να συνεργαστούν, μπορούν να καταφέρουν τα πάντα. Η συνεργασία είναι μία δεξιότητα ζωής και μία από τις πιο σημαντικές που ένα παιδί πρέπει να εξελίξει. Όταν διδάσκουμε στα παιδιά πως να συνεργάζονται, τους διδάσκουμε πως να τα καταφέρουν στην ζωή. Σύμφωνα με διάφορες έρευνες, η ομαδική εργασία είναι μία από τις βασικές δεξιότητες που απαιτούνται για την επιτυχία σε μία τάξη και στο χώρο εργασίας.

 

 

Η Σχολή Εμψυχωτών παρέχει δύο βιωματικά σεμινάρια για σχολικές μονάδες που θέλουν να ενσωματώσουν το team building στις τάξεις και στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το Team Building Education και το Agile Framework in Preschool Age. Mέσα από το Team Building Education οι συμμετέχοντας θα βιώσουν την διαδικασία δημιουργίας/συντήρησης ομάδων με οδηγό το παιχνίδι. Επίσης μέσα από το Agile Framework in Preschool Age οι συμμετέχοντες θα βιώσουν ένα ευέλικτο πλαίσιο διαχείρισης της ομάδας που βοηθάει την ομάδα εξελιχθεί μέσα από την καταγραφή, τη διαδικασία, τη συνεργασία, την αξιολόγηση και ανατροφοδότηση.

 

1. Team Building Education

 

Οι δεξιότητες που μπορεί να μάθει ένα παιδί μέσα από το team building είναι σημαντικό μέρος της προσωπικής και ομαδικής εξέλιξης του παιδιού.

'Οπως έλεγε και ο Πλάτωνας μπορείς να ανακαλύψεις περισσότερα για έναν άνθρωπο μέσα σε μια ώρα παιχνιδιού από ότι μέσα σε ένα χρόνο συζήτησης.

Στην διάρκεια των παιχνιδιών, τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να επικοινωνήσουν το ένα με το άλλο και να συνεργαστούν για ένα κοινό σκοπό.

Τα παιδιά σαν μέλη της ομάδας καταφέρνουν να έχουν αυτοπεποίθεση.

Μέσα από την εκπαίδευση οι συμμετέχοντες θα βιώσουν και θα καταλάβουν τις δεξιότητες που μπορούν να μάθουν τα παιδιά μέσα από τα παιχνίδια.

Όπως η προσωπική και ομαδική εξέλιξη του παιδιού, η ενθάρρυνση της δημιουργικότητας, το δέσιμο της ομάδας, η βελτίωση της επικοινωνίας της ομάδας,

η αυτοδιοργάνωση της και η επίλυση προβλημάτων. Μέσα από το σεμινάριο θα δοθούν συγκεκριμένες κατευθύνσεις και υλικό για την εύκολη ενσωμάτωση του team building στις ομάδες. Για την αρχή της σχολικής χρονιάς και την εξέλιξη της ομάδας μέσα στον χρόνο.

 

Διάρκεια: 10 ώρες

 

2.Agile Framework in Preschool Age

 

Είναι πολύ σημαντικό μία ομάδα να δημιουργηθεί σωστά και με σωστές βάσεις. Αλλά είναι επίσης πολύ σημαντικό να υπάρχει και το ευέλικτο πλαίσιο (agile framework) που θα βοηθήσει την ομάδα να είναι αυτοεξυπηρετούμενη στην καταγραφή, στην διαδικασία, συνεργασία, αξιολόγηση και ανατροφοδότηση.

 

Το Agile Framework in Preschool Age είναι ένα πλαίσιο διαχείρισης της τάξης το οποίο έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει την ομάδα σε 4 βασικούς πυλώνες. 

 

 1.Εμπιστοσύνη 

 2.Συνεργασία

 3.Κουλτούρα 

 4.Εμφανής ανατροφοδότηση και αντανάκλαση

 

Μπορεί να ενσωματωθεί σε όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα.

Βασικός σκοπός είναι να βοηθήσει την ομάδα με διάφορα εργαλεία και τεχνικές στην καλύτερη καταγραφή όλης της πορείας της εκπαιδευτικής διαδικασίας και γνώσης που λαμβάνει.  Έχοντας σαν βάση την εμπιστοσύνη των μελών της ομάδας που δημιουργείται από την βαθύτερη κατανόηση και αποδοτική κατανόηση.

Την συνεργασία που δημιουργείται μέσα από την αυτογνωσία και ανθρώπινη ποικιλομορφία.

 

Διάρκεια: 10 ώρες  

 

 

Πληροφορίες: 

emsixotes@gmail.com

6945884287